Cáp quang luồn ống 8 core – DU

Cáp quang luồn cống thương hiệu Focal – Sacom – LS