Cáp quang chôn trực tiếp có kim loại bảo vệ 12 core FOCAL

Cáp quang chôn trực tiếp được thiết kế để lắp đặt ngầm trong lòng đất. Cáp có thiết kế ống lỏng cung cấp độ ổn định truyền dẫn trong dải nhiệt độ và tương thích với các loại cáp viễn thông.