Tủ thuê bao quang treo ngoài trời loại 48fo

ODF-OW-48A  là thiết bị chuyên dụng chủ yếu dùng cho hệ thống phân phối thuê bao dùng trực tiếp ngoài trời.