Tủ thuê bao quang treo ngoài trời loại 312fo

ODF-OW-312A là thiết bị chuyên dụng chủ yếu dùng cho hệ thống phân phối thuê bao dùng trực tiếp ngoài trời.