Cáp đồng trục feeder 7/8 Rosenberger

Cáp đồng trục feeder 1/2 sử dụng thi công trong tòa nhà, in building – Do công ty MutoTech phân phối và lắp đặt sử dụng thi công trong tòa nhà, in building.