Giá đấu dây ODF 48 cổng lắp trên Rack 19″

Giá đấu dây gắn rack 19” hay hộp nối cáp quang 48 cổng được sử dụng để quản lý tập trung cáp vào – ra tại từng khu vực. Thiết kế dạng trượt hoặc cố định với phụ kiện đi kèm