Cáp quang treo gia cường 8 core single mode

Cáp quang treo gia cường 8 lõi G.652D, single mode dùng truyền dẫn trên khoảng cách xa, Cáp sử dụng lớp bọc kim loại hoặc phi kim loại chủ  yếu được sản xuất trong nước nhà máy Focal – sacom – viettel.,