Cáp quang treo gia cường F8 6 lõi phi kim loại

Cáp quang treo gia cường 6 core hay 6 lõi sacom / focal/ viettel với cấu trúc đặt biệt giúp thi cong dễ dàng

Khoảng vượt tối đa của cáp quang 6 lõi 100m
Tải trọng cho phép lớn nhất khi lắp đặt 2700N
Tải trọng cho phép lớn nhất khi làm việc 900N
Dải nhiệt độ khi lắp đặt -5 oC ~ +65 oC
Dải nhiệt độ làm việc -10 oC ~ +65 oC
Bán kính uốn cong khi lắp đặt 10 lần đường kính cáp