Cáp quang treo gia cường 24 core đơn mode

Cáp quang treo gia cường 24 core, đơn mode hình số 8 F8 , phi kim loại thiết kế chịu lực cao độ bền cơ học dài. Cáp chủ yếu được sản xuất trong nước Sacom, Focal, Viettel, Vinacap.