Cáp quang ống lỏng 4 lõi ngoài trời

Cáp quang treo ngoài trời, có sợi gia cường chạy dọc theo thân cáp giúp gia cố , treo néo, chuyển hướng cột. Cấu trúc cáp gồm sợi tơ aramid và hdpe bọc các hãng FOCAL / SACOM/ VIETTEL/ VNPT