Cáp đồng trục suy hao thấp

ứng dụng cáp đồng trục : Hàng Hải, thông tin di động, các hệ thống AM, FM, Inbuilding, Thông tin Rada, Truyền hình