Cáp điều khiển tín hiệu chống nhiễu 0.5mm2

Cáp điều khiển tín hiệu 0.5x10c: có lớp vỏ bọc chống nhiễu. Có lớp băng bảo vệ sợi, Màu sắc lớp vỏ bọc cáp điều khiển tín hiệu: màu đen (thông thường), màu đỏ, màu xanh (theo yêu cầu)