Cáp điện thoại treo ngoài trời 20 đôi Sacom

Cáp điện thoại treo ngoài trời 20 đôi Sacom chống ẩm sử dụng ngoài trời Polyme hoặc PVC, bọc cách điện xoắn từng đôi một.  20 đôi 40 lõi đường kính lõi 0, 5mm