Cáp điện thoại trắng xám inside 2 đôi

Phân phối cáp điện thoại trắng xám inside Sacom/ saicom /DVcom 2 đôi 2P * 0.5. Hàng sản xuất trong nước kiểm định chất lượng