Vật tư thi công cáp quang ADSS khoảng vượt 100m

Muto tech phân phối vật tư thi công cáp quang ADSS khoang vượt trụ 100m bao gồm gông G0; Bộ treo khoảng vượt 100m; bộ néo khoảng vượt 100m; Gông G3 và gông C1, buloong móc đơn – móc J, kẹp cáp và cột bê tông 7m, bộ ABC