Tủ thuê bao quang treo ngoài trời loại 96fo

ODF-OW-96B là thiết bị chuyên dụng chủ yếu dùng cho hệ thống phân phối thuê bao dùng trực tiếp ngoài trời.