Cáp quang 4 core ống lỏng FTTH Outdoor gia cường chịu lực

Cáp quang ống lỏng 1 lõi ftth dùng thi cong trong phạm vi ngắn, có sợi gia cường