Đèn soi lỗi sợi quang Joinwit JW3105A

Thiết bị cầm tay dạng bút, nhỏ gọn giúp xác định vị trí cáp đứt, gãy, cong, kết nối xấu bằng ánh sáng nhìn thấy

Tìm điểm mù sự kiện của máy OTDR