Cáp quang treo gia cường 8 core single mode

Cáp quang ngoài trời outdoor 8 core – F8 single mode

Thông số kỹ thuật Chỉ tiêu
Tải trọng cho phép lớn nhất khi lắp đặt 2700 N
Khoảng vượt tối đa 100m
Tải trọng cho phép lớn nhất khi làm việc 900 N
Dải nhiệt độ khi lắp đặt -5°c đến +65 °c
Dải nhiệt độ làm việc -10°c đến +65°c
Bán kính uốn cong khi lắp đặt cáp quang 10 lần đường kính cáp
Bán kính uốn cong sau khi lắp đặt 20 lần đường kính cáp