Cáp Quang Multimode OM2 12 core da mode

Cáp quang luồn ống 12 sợi, đa mode, có lớp kẽm, chống gặm nhấm, côn trùng GYXTW-MM-12A1a

Danh mục: