Cáp quang luồn ống 4 core DAC Focal single mode

Cáp quang luồn cống Focal hay dây thuê bao quang luồn ống truy nhập DAC dùng chạy trong ống, ngầm lòng đất với 1 ống lỏng bao bọc sợi quang.