Cáp điện thoại ngầm có dầu 20 đôi sacom

Cáp điện thoại ngầm có dầu 20 đôi sacom – do công ty Muto Tech phân phối và lắp đặt. Sản phẩm thuộc capsaigon.net.