Bộ chia quang PLC 1*4 Mini type SC/APC single mode, simplex.

Bộ chia quang splitter PLC, sợi 900μm sử dụng connector SC/APC là thiết bị sử dụng công nghệ chia tách quang để phân phối tín hiệu từ CO tới nhiều vị trí